Rok 2018

Grudzień 2018 –zakończyliśmy kolejny rok pracy. Z dobrymi perspektywami rozpoczynamy kolejny.
Listopad 2018 – Wprowadzamy system zarządzania firmą IC Project pozwalający na sprawną i bieżącą informację dotyczącą stanu zaawansowania i bilansu finansowego każdego projektu on line.
Wrzesień 2018 –Kontynuujemy prace związane z przeniesieniem prawa własności na Skarbu Państwa dla trasy S8 Radziejowice
Sierpień 2018 – Przygotowujemy podziały w dolinie Nidy. Do podziału mamy ok. 500 działek w oparciu o ustawę „przeciwpowodziową”. Pracy dużo a czasu mało.
Lipiec 2018 – Robimy mapę do celów projektowych na odcinek drogi wojewódzkiej w Ostrowcu Świętokrzyskim. Treść mapy otrzymanej z PODGiK zweryfikowaliśmy na podstawie wykonanej przez nas ortofotomapy. Było bardzo dużo rozbieżności.
Maj 2018 – Pewnego dnia polecieliśmy do Białej Podlaskiej. Wielkie lotnisko tam mają. Wykonaliśmy zdjęcia trasy S19, mapę do celów projektowych i inwentaryzację zieleni.

Kwiecień 2018 – Wykonaliśmy wydawało się rzecz niemożliwą. Od lutego do kwietnia wykonaliśmy mdcp i podziały na S7 Płońsk. Rekord świata to może to nie jest, ale na pewno rekord europy wschodniej.

Styczeń 2018 – Pracujemy nad rozlewiskami Nidy. Wykonaliśmy naloty lotnicze i wykonaliśmy ortofotomapę dla obszaru kilku tysięcy hektarów, mapę do celów projektowych, podziały nieruchomości i przekroje przez rzekę Nidę